Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawcy w 2017 roku.
Fundacja „Wspólna Przedsiebiorczość” zaprasza Członków Klastra do składania wniosków o podniesienie kwalifikacji dla swoich pracowników. Pomagamy wypełniać wnioski o dofinansowanie. Osoby zainteresowane skorzystaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.