IMPRESION

IMPRESSION Sp. z o.o. to nowoczesna i ciągle rozwijająca się firmą. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę, dzięki którym  z powodzeniem realizuje swoją misję oraz pomnaża zasoby. Zajmuje się odnową nawierzchni bitumicznych na terenie całego kraju głównie w technologiach recyklingu głębokiego „na zimno”. W swoim parku maszynowym posiada nowoczesne maszyny do budowy i remontu dróg. Oferuje kompletne rozwiązania w zakresie: doziarnienia kruszyw, produkcji i dostaw mieszanek MPŻ, budowy nasypów, stabilizacji gruntów spoiwami hydraulicznymi, zastępstwo inwestycji, realizacje inwestycji.