Wyjątkowa obsługa
Kässbohrer oferuje każdemu swojemu Klientowi obsługę dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb. Tym samym Kässbohrer zapewnia transport każdego rodzaju ładunku w odpowiednich dla niego warunkach.

Przyjacielskie stosunki
Kässbohrer nawiązuje ze swoimi Klientami długotrwałe i otwarte stosunki.

Wymagająca jakość
Kässbohrer stale aktualizuje najnowsze osiągnięcia technologii i wdraża je dla swoich Klientów.

Nasza polityka jakości
Naszym głównym celem jest pozostać konkurencyjnym na płaszczyźnie międzynarodowej, stale spełniać zmieniające się oczekiwania naszych Klientów, zwiększać naszą konkurencyjność i zadowolenie Klientów, jak również zachować naszą wiodącą pozycję w sektorze. Szczególnie dumni jesteśmy z naszych pracowników, którzy są na bieżąco z nowościami technologicznymi, rozwijają i aktualizują swoje umiejętności, tworzą produkty o wysokiej jakości i zawsze działają z myślą o Kliencie.

Nasza polityka proekologiczna
W ramach naszego systemu zarządzania środowiskiem jest oceniana wielkość naszej organizacji i stosowana jako baza dla możliwości rozwoju. Celem tego jest stała poprawa kondycji środowiska.
Jako Kässbohrer czujemy się zobowiązani:
1. Redukować liczbę naszych odpadów i prowadzić działania, które pozwolą uniknąć zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania.
2. Przestrzegać wszystkich przepisów prawnych dotyczących polityki proekologicznej na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
3. Podczas poszukiwania rozwiązań dla problematyki dotyczącej ochrony środowiska wykorzystywać wszelkie możliwości technologiczne i nadal je rozwijać.
4. Przy wyborze nowych inwestycji uwzględniać środowisko jako czynnik szczególny.
5. Stale zwiększać świadomość ekologiczną naszych pracowników, Klientów oraz dostawców.
6. Kreować wzorowy wizerunek sektora naczepowego pod względem polityki proekologicznej i dalej go rozwijać.

Nasza polityka zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
W ramach naszego systemu zarządzania dla bezpieczeństwa i zdrowia pracy przeprowadzane są czynności zapobiegające wypadkom, opisujące zagrożenia i ocenę ryzyka, jak również rozwijane są środki mające na celu poprawę wszystkich kwestii zaliczanych do grupy ryzyka.
Jako Kässbohrer czujemy się zobowiązani:
– Przestrzegać wszystkich przepisów prawnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
– W produkcji naczep poszukiwać rozwiązań dla problematyki dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa pracy, a przy tym zachowywać na pierwszym planie wszystkie możliwości technologiczne i stale je rozwijać.
– Przy wyborze nowych inwestycji uwzględniać zdrowie i bezpieczeństwo pracy jako czynnik szczególny.
– Koordynować świadomość, jak również kształcenie i dokształcanie pracowników pod względem zdrowia, bezpieczeństwa pracy i związanego z nią ryzyka.
– Podjąć wszystkie niezbędne środki dla bezpiecznego użytkowania naszych produktów.
– Zwiększać świadomość naszych pracowników, Klientów oraz dostawców dotyczącą wszystkich środków zdrowia i bezpieczeństwa pracy i dalej ją rozwijać.

Podstawowe informacje

  • Adres siedziby firmy: ul. Bonifraterska 17 , 00-203 Warszawa
  • Telefon: +48 22 530 92 00 
  • Fax: +48 22 530 92 01 
  • Adres e-mail: info@timexsa.pl
  • Strona www: http://www.kaessbohrer.com.pl/
  • NIP: 526-02-13-681
  • REGON: 011049911

Atuty firmy

Kässbohrer: wiodąca marka dla rozwiązań transportowych. Ponad 100 lat doświadczenia, szeroka paleta produktowa oraz najwyższa jakość.