Gmina Sadowne –  Urząd Gminy Sadowne

Herbem Gminy Sadowne jest zielono-żółto-niebieska tarcza z kłosem żyta, liściem dębu i krzyżem. kłos żyta symbolizuje pracę rolników i patriotyczne tradycje ruch ludowego. Liść dębu jest symbolem licznych pomników przyrody. Natomiast krzyż nawiązuje do aktu erygowania parafii w 1524r.

Gmina obejmuje 23 sołectwa i liczy około 6800 mieszkańców, siedzibą organów i Urzędu Gminy jest miejscowość Sadowne. Zajmuje obszar o powierzchni 145 km2 (14472 ha). Położona jest w powiecie węgrowskim, województwo mazowieckie. Północną granicę stanowi rzeka Bug.

Ze względu na walory turystyczne teren gminy Sadowne, jako położony w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym jest atrakcyjnym miejscem dla rozwoju agroturystyki. Coraz częściej można zaobserwować transakcje zakupu zagród rolniczych z przeznaczeniem na indywidualny wypoczynek.

 

Kontakt

  • Adres siedziby firmy:  ul. Kościuszki 3,  07-140 Sadowne, woj. mazowieckie, pow. węgrowski
  • Telefon: +48 25 675 33 08
  • Adres e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl
  • NIP: 824-14-17-094
  • REGON: 000546733
  • Data rozpoczęcia działalności: 02.01.2003