WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest państwową, akademicką szkołą wyższą działającą od 1951 roku.  Jest wojskowo-cywilną uczelnią politechniczną, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów oraz prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych i wojskowych.

Wojskowa Akademia Techniczna jako uznana, ciesząca się dużą renomą uczelnia politechniczna, współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. z: Politechniką Warszawską, Politechniką Poznańską, Instytutów Podstawowych Problemów Techniki PAN.

O randze i renomie Akademii stanowi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, w tym ponad: 90 profesorów, 100 doktorów habilitowanych oraz 400 doktorów. Ich liczba gwarantuje spełnienie wymagań prawnych, prowadzenia określonych kierunków studiów wyższych  i nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w wybranych dyscyplinach naukowych.