W dniu 30.08.2017 zespół pracowników i doktorantów Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej przeprowadził badania dotyczące opracowania nowoczesnego systemu pomiarowego umożliwiającego analizę widma hałasu. Badania przeprowadzone zostały na budowie drogi ekspresowej S8, gdzie nasza firma prowadzi prace budowlane. Ww. system będzie niezbędnym narzędziem w pracy na placach budów, gdzie poziom dopuszczalnego hałasu dopuszczają odpowiednie przepisy wykonawcze. Pozwoli to naszej firmie w dalszym ciągu podejmować się kolejnych prac budowlanych, również w ciężkim terenie, który wymaga stałej kontroli i pomiaru dopuszczalnych poziomów dźwięku.

DSC_0193 DSC_0190 DSC_0185 DSC_0201DSC_0187DSC_0201DSC_0186 DSC_0203 DSC_0177