Informacja prasowa z dnia 05.08.2016

 

ZUS sfinansuje obowiązkowe szkolenia bhp dla branży budowlanej.

 

ZUS sfinansuje obowiązkowe szkolenia okresowe bhp dla 3 200 pracowników branży budowlanej.  Projekt będzie realizowany od września do listopada 2016 r. i swoim zasięgiem obejmie całą Polskę. Odbiorcami projektu są pracownicy firm budowlanych, bez względu na rodzaj umowy czy staż pracy. Przystąpienie do niego nie wymaga żadnych formalności, wystarczy zgłoszenie pracownika na stronie www.feuer.pl/darmowe-szkolenia-zus

Zgodnie ze statystyką GUS[1] branża budowlana jest najbardziej narażona na wypadki przy pracy. Tylko w 2014 roku ponad 130 osób straciło życie na budowie lub doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dlatego w ramach działań Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS powstał projekt darmowych szkoleń bhp dla pracowników branży budowlanej.

Rzetelne szkolenie, dodatkowo poprowadzone w niebanalny sposób, to ogromna szansa na zwiększenie wiedzy i świadomości pracowników z zakresu BHP. To także podstawa późniejszego bezpieczeństwa na każdej realizowanej budowie w Polsce– podkreślił Jerzy Werle, prezes zarządu Warbud SA, który od tego roku przejął prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Bezpłatne szkolenia ZUS będą realizowane przez firmę FEUER sp. z o.o. i odbędą się w 16 miastachwojewódzkich. W każdym mieście będzie dostępne 200 miejsc dla pracowników branży budowlanej. Jedynym warunkiem uczestnictwa będzie zgłoszenie pracowników telefonicznie 790 377 329 albo 22 618 64 35, mailowo szkolenia.zus@feuer.pllub przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.feuer.pl/darmowe-szkolenia-zus. Tam teżznajduje się szczegółowy harmonogram szkoleń.

Warto dodać, że szkolenie proponowane w projekcie jest obowiązkowym szkoleniem bhp, które powinien odbyć każdy pracownik budowy, zależnie od warunków pracy co roku lub co trzy lata. Program szkolenia przygotowało „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, które objęło patronatem cały projekt. Program obejmuje swoim zakresem najważniejsze zagadnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania prac budowlanych,  m.in. praca w wykopach, praca na wysokości,ratownictwo i zasady pierwszej pomocy,praca przy liniach energetycznych. Trenerami będą wykładowcy, którzy już wcześniej uzyskali akredytację zarówno merytoryczną, jak i  warsztatową Porozumienia.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie propaguje kulturę bezpieczeństwa i uświadamia zagrożenia płynące z pracy na budowie, a w konsekwencji eliminuje ryzyko wypadków. Zrzesza dziesięć największych firm budowlanych w Polsce: Budimex S.A., Erbud S.A., HOCHTIEF Polska S.A., Mostostal Warszawa S.A., Mota-Engil S.A., Polimex Mostostal S.A., Porr Polska Infrastructure S.A., SKANSKA S.A., Unibep S.A. i Warbud S.A. Więcej informacji na: www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

 

Feuer sp. z o.o.

www.feuer.pl

Feuer sp. z o.o.została wybrana wyłącznym wykonawcą w projekcie bezpłatnych, okresowych szkoleń bhp dla branży budowlanej, finansowanych przez ZUS. O wygranej  zadecydowała jakość szkoleń, doświadczenie firmy potwierdzone referencjami oraz wysokie kompetencje wykładowców.Firma jest partnerem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, uczestnicząc w projektach popularyzujących bezpieczeństwo na budowach.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/szkoleniazus.html,

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą dziesięciu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.

Patronaty

Projekt objęły swoim patronatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Program szkolenia ma rekomendację Państwowej Inspekcji Pracy.