Zapraszamy do składania ofert  na przygotowanie materiałów promocyjnych oraz zakup usług związanych z promocją Klastra Wspólna Przedsiębiorczość  dla  Fundacji „Wspólna Przedsiębiorczość” zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Dokument do pobrania

Zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Zapraszamy do składania ofert na zakup sprzętu diagnostycznego – środki trwałe dla  fundacji „wspólna przedsiębiorczość” zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Dokument do pobrania

Zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego oraz urządzeń multimedialnych dla Fundacji „Wspólna przedsiębiorczość”.

Dokument do pobrania

Zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013. Zapraszamy do składania ofert  na przygotowanie strategii rozwoju Klastra Wspólna Przedsiębiorczość  dla  fundacji „wspólna przedsiębiorczość” zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Dokument do pobrania

W związku z realizacją przez Beneficjenta Fundację „Wspólna Przedsiębiorczość” projektu pt. „Stworzenie Klastra Budowlanego” współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa w ramach RPO WM ogłaszamy zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013 zaproszenie do składania ofert na ciągnik siodłowy.

Pobierz plik

W związku z realizacją przez Beneficjenta Fundację „Wspólna Przedsiębiorczość” projektu pt. „Stworzenie Klastra Budowlanego” współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa w ramach RPO WM ogłaszamy zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013 zaproszenie do składania ofert na dostawę mebli do obiektu Klastra.

Pobierz plik

W związku z realizacją przez Beneficjenta Fundację „Wspólna Przedsiębiorczość” projektu pt. „Stworzenie Klastra Budowlanego” współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa w ramach RPO WM ogłaszamy zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013 zaproszenie do składania ofert na 4 osiową naczepę niskopodwoziową.

Pobierz plik

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, zamieszczone na stronie internetowej w dniu 20.01.2014 r. wpłynęła 1 oferta. Komisja na posiedzeniu w dniu 30.01.2014 r. zbadała przedłożoną ofertę, która spełnia warunki udziału. Za najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę uznała ofertę:  Pracownia Autorska Architektury Projekt Studio Paweł Wilczyński 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 –go Maja 9/6. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie architekt z 20 stycznia 2014

Ogłaszamy zaproszenie do składania ofert na 1, 2 i 3 etap inwestycji na przedmiot „roboty budowlane i adaptacyjne oraz zagospodarowanie terenu związane z budową budynku usługowo – administracyjnego fundacji „wspólna przedsiębiorczość” zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 22.05