PROTOKOŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: oferty z dnia 24.03.2014r. Dostawa mebli do obiektu klastra, zgodnie z projektem architektonicznym.
Fundacja „Wspólna Przedsiębiorczość” Ostrów Maz. ul. Warszawska 83
Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta na adres email: : wspolnaprzedsiebiorczosc@gmail.com
firmy CEZ-SZKOL CEZARY KRUSZEWSKI ul . Jana Pawła II 11 07-320 Małkinia.
Wybrano ofertę CEZ-SZKOL CEZARY KRUSZEWSKI na kwotę 80.000,00 zł. netto (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie i została oddana do realizacji.

Z poważaniem
Marzena Przastek

PROTOKOŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: oferty z dnia 24.03.2014r. CZTEROOSIOWA NACZEPA NISKOPODWOZIOWA

Fundacja „Wspólna Przedsiębiorczość” z siedzibą 07-300 Ostrów Maz. ul. Warszawska 83

Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta na adres email: wspólnaprzedsiębiorczość@gmail.com firmy FAYMONVILLE DISTRIBUTION AG z siedzibą L-9990 Weiswampach ul. Duarrefstrooss 8

Wybrano ofertę firmy FAYMONVILLE DISTRIBUTION AG z siedzibą L-9990 Weiswampach ul. Duarrefstrooss 8

Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie i została oddana do realizacji.

Jednocześnie analizując zapisy ofert i po zapoznaniu się z warunkami gwarancyjnymi na rynku okazało się, że standardem gwarancyjnym jest okres 12 miesięcy a dodatkowy okres jest możliwy za dodatkową dopłatą.

Z poważaniem
Marzena Przastek

PROTOKOŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: oferty z dnia 24.03.2014r CIĄGNIK SIODŁOWY

Fundacja „Wspólna Przedsiębiorczość” z siedzibą 07-300 Ostrów Maz. ul. Warszawska 83

Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta na adres email: wspólnaprzedsiębiorczość@gmail.com

Wybrano ofertę firmy Auto Idea Sp.z o.o z siedzibą 15-690 Białystok ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9

Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie i została oddana do realizacji.

Jednocześnie analizując zapisy ofert i po zapoznaniu się z warunkami gwarancyjnymi na rynku okazało się, że standardem gwarancyjnym jest okres 12 miesięcy a dodatkowy okres jest możliwy za dodatkową dopłatą.

Z poważaniem
Marzena Przastek

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie systemu informatycznego oraz dostawę serwera. Dotyczy: oferty z dnia 06.02.2014r. Dostawa serwera wraz z budową interaktywnej platformy, która będzie elektronicznym systemem wymiany wiedzy, doświadczeń, informacji, automatycznego kojarzenia łańcuchów dostaw lub potencjalnych rynków zbytu.

Pobierz plik

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, zamieszczone na stronie internetowej w dniu 14.06.2013 r. wpłynęły 3 oferty. Za najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę uznała ofertę: firmy Handel Eksport Import usługi ogólnobudowlane Stanisław Frączyk Żachy Pawły 10, 07-320 Małkinia. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 21.06.13

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, zamieszczone na stronie internetowej  w dniu 07.06.2013 r. wpłynęła 1 oferta (w dniu 13.06.2013 r). Oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta nie obejmuje całości prac wymienionych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót  Odrzucono ofertę i wykluczono wykonawcę.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy anulowane 14.06.13