Mając na względzie ciągły rozwój sektora budowlanego w Polsce z uwzględnieniem potencjału przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych oraz innych instytucji otoczenia biznesu działających w naszej branży Klaster rozpoczął współpracę z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego – Wydziałem Mechanicznym. Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Prezesa Fundacji „Wspólna Przedsiębiorczość” – koordynatora Klastra „RAZEM” Pana Marcina Zadrożnego, natomiast Wojskową Akademię Techniczną reprezentował Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Pan Zdzisław Bogdanowicz. Podpisana umowa stanowi istotny krok w kierunku poszerzania współpracy z uczelniami wyższymi w obszarze badań naukowych.

Zapraszamy do współpracy kolejne instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowo-badawcze oraz samorządy w celu wypracowania jeszcze silniejszej pozycji konkurencyjnej zrzeszonych podmiotów na Mazowszu.WAT