29 grudnia 2014 roku odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Stworzenie Klastra Budowlanego na Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Inwestycja realizowana była od 2 kwietnia 2012 r.
Konferencję otworzył Pan Marcin Zadrożny – Prezes Fundacji „Wspólna Przedsiębiorczość”, który powitał przybyłych gości – przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców, członków nowopowstałego Klastra oraz pracowników Fundacji. Głos na forum zabrali również tacy prelegenci jak przedstawiciele firmy Impression Sp. z o.o., CAT, Politechniki Warszawskiej czy Wojskowej Akademii Technicznej.
Podczas spotkania dokonano kompleksowego podsumowania rezultatów pilotażu wdrażanych działań oraz osiągnięte już efekty. Dyskusja toczyła się wokół zagadnień związanych z realizacją projektu, trudnościami w realizacji oraz sukcesami. A jednym z nich jest fakt, że nasz Klaster to grupa licząca już 20 przedsiębiorców oraz kilka uczelni wyższych.
Wraz z zakończeniem konferencji, końca dobiegła realizacja projektu. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działania podejmowane na każdym etapie realizacji projektu, a także tym którzy obecni byli na zorganizowanej konferencji. Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasza stale rozwijająca się współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu, a także jednostkami naukowo-badawczymi wpłynie na znaczna poprawę rozwoju regionu Mazowsza zwłaszcza w kontekście rozwoju przemysłu budowlanego oraz innowacji, a „Razem zbudujemy więcej”.