Z przyjemnością informujemy, iż ostatnich dniach do Mazowieckiego Klastra „RAZEM” dołączył kolejny członek. Jest to firma RED PLAY Sp. z o.o., która wykonuje roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, budową obiektów lądowych i wodnych oraz robotami specjalistycznymi. Jesteśmy pewni, iż nawiązując ścisłą współpracę z kolejnymi firmami mającymi nowoczesne zaplecze techniczne jak firma RED PLAY Sp. z o.o. razem zdobędziemy nowe umiejętności, w związku z czym zyskamy nie tylko my, ale przede wszystkim nasze otoczenie.