Mazowiecki klaster przedsiębiorczości to połączenia firm z różnymi zasobami i różnymi doświadczeniami w celu realizacji wspólnie projektów o większej skali. Taka synergia daje możliwość pozyskiwania i realizowania takich projektów których pojedynczy członek klastra nie był by wstanie zrealizować. Dodatkowo oprócz efektu synergii klaster wspiera, rozwija i promuje lokalną przedsiębiorczość poprzez szkolenia, akcje marketingowe, niezbędną infrastrukturę (zaplecze biurowe) a także innowacyjne rozwiązania informatyczne.

 

Pracując wspólnie, osiągamy najczęściej większe efekty, niż gdybyśmy zsumowali wyniki pracy indywidualnej wszystkich osób. Jest to tzw. efekt synergii. // Henryk Mruk, „Komunikowanie się w marketingu”.

W przyszłości oprócz firm, które działają głównie w sektorze drogownictwa budowlanego chcemy by nasza inicjatywa skupiała również podmioty z branży pokrewnych tj:

  • hurtownie budowlane
  • firmy remontowo-budowlane
  • firmy transportowe
  • firmy deweloperskie
  • firmy z branży projektowej
  • architekci i firmy projektowe