KARTA UCZESTNICTWA
Mazowieckim Klastrze BudowlanymWspólna Przedsiębiorczość

  

Niniejszym zgłaszam przedsiębiorstwo: …………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………..

Osoba desygnowana do kontaktu z klastrem: …………………………………………………………………

Tel.:  …..…………………………………………………..

Fax: ………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………….

  1. Jednocześnie podpisując niniejszą kartę uczestnictwa akceptuje warunki umowy Mazowieckiego Klastra „Wspólna przedsiębiorczość” oraz jego regulamin.
  2. Zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień jako Uczestnik Klastra, a także potwierdzam, iż zapoznałem się i odebrałem/am kopie obowiązujących wersji poniższych dokumentów:
    1. umowy Mazowieckiego Klastra „Wspólna Przedsiębiorczość”
    2. Regulamin Klastra

 

 ……..………..…, dnia ……..……….

Podpis ………..……………….

Karta Uczestnictwa do pobrania tutaj