Posiadany przez członków Klastra sprzęt jest w pełni wobec siebie komplementarny, dzięki czemu nasza oferta handlowa odpowiada potrzebom największych wykonawców budowlanych. Dzięki posiadaniu kompleksowej floty budowlanej możemy samodzielnie (jako marka klastra) zabezpieczać poszczególne etapy robót i podejmować się wykonania zadania kompleksowo bez konieczności zlecania części z nich innym podmiotom. Odpowiednie zaplecze techniczne oraz potencjał naszych członków klastra powoduje że jesteśmy rzetelnym podmiotem, który gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem, w ramach działania 1.6 RPO WM w ramach Klastra świadczone są nowe usługi w postaci:

– usługą transportową

– usługą niwelacji terenu

– usługą humusowania

– usługą skarpowania

– usługa korytowania torowisk

– roboty ziemne i drogowe

– wykonywanie nawierzchni tłuczniowej

– podkopy i wykopy wąskoprzestrzenne

-usługi doradztwa księgowego

-usługi szkoleniowe

-transfer wiedzy

-wynajem lawety

Zlecenia wykonujemy następującym wymienionym sprzętem: