Zdjęcia z budowy przedstawiające postęp prac nad nową siedzibą klastra: