Wyrażamy serdeczne podziękowanie dla pana dr hab. inż. Jacka Dybały, profesora PW, który na zaproszenie Klastra Budowlanego przeprowadził cykl bezpłatnych wykładów dla członków klastra z zakresu optymalizacji parametrów pracy maszyn budowlanych. Celem wykładów było przekazanie teoretyczne wiedzy specjalistycznej z ww. obszaru, która umożliwiła bezpośrednie zastosowanie jej w praktyce budowlanej.