PROTOKOŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: oferty z dnia 24.03.2014r CIĄGNIK SIODŁOWY

Fundacja „Wspólna Przedsiębiorczość” z siedzibą 07-300 Ostrów Maz. ul. Warszawska 83

Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta na adres email: wspólnaprzedsiębiorczość@gmail.com

Wybrano ofertę firmy Auto Idea Sp.z o.o z siedzibą 15-690 Białystok ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9

Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie i została oddana do realizacji.

Jednocześnie analizując zapisy ofert i po zapoznaniu się z warunkami gwarancyjnymi na rynku okazało się, że standardem gwarancyjnym jest okres 12 miesięcy a dodatkowy okres jest możliwy za dodatkową dopłatą.

Z poważaniem
Marzena Przastek