PROTOKOŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: oferty z dnia 24.03.2014r. Dostawa mebli do obiektu klastra, zgodnie z projektem architektonicznym.
Fundacja „Wspólna Przedsiębiorczość” Ostrów Maz. ul. Warszawska 83
Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta na adres email: : wspolnaprzedsiebiorczosc@gmail.com
firmy CEZ-SZKOL CEZARY KRUSZEWSKI ul . Jana Pawła II 11 07-320 Małkinia.
Wybrano ofertę CEZ-SZKOL CEZARY KRUSZEWSKI na kwotę 80.000,00 zł. netto (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie i została oddana do realizacji.

Z poważaniem
Marzena Przastek