W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, zamieszczone na stronie internetowej  w dniu 07.06.2013 r. wpłynęła 1 oferta (w dniu 13.06.2013 r). Oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta nie obejmuje całości prac wymienionych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót  Odrzucono ofertę i wykluczono wykonawcę.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy anulowane 14.06.13