W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, zamieszczone na stronie internetowej w dniu 14.06.2013 r. wpłynęły 3 oferty. Za najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę uznała ofertę: firmy Handel Eksport Import usługi ogólnobudowlane Stanisław Frączyk Żachy Pawły 10, 07-320 Małkinia. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 21.06.13