Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie systemu informatycznego oraz dostawę serwera. Dotyczy: oferty z dnia 06.02.2014r. Dostawa serwera wraz z budową interaktywnej platformy, która będzie elektronicznym systemem wymiany wiedzy, doświadczeń, informacji, automatycznego kojarzenia łańcuchów dostaw lub potencjalnych rynków zbytu.

Pobierz plik