Mazowiecki Klaster Budowlany „RAZEM” jako podwykonawca Konsorcjum: PORR Polska Infrastructure S.A. i UNIBEP S.A.,  wykonuje prace w rozbudowie drogi krajowej nr 8. Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 8 i dostosowaniu jej do parametrów drogi ekspresowej. Projektowana droga ekspresowa S8 na odcinku Wyszków – granica województwa mazowieckiego prowadzona jest w ciągu europejskiego korytarza transportowego łączącego Warszawę, Białystok i dalej Rygę oraz Helsinki (tzw. Via Baltica). Zakłada się, że z jednej strony trasa włączy się w obwodnicę Wyszkowa, a z drugiej połączy się z projektowaną obwodnicą miasta Zambrów. Inwestorem odcinka S8 od granicy województwa mazowieckiego wraz z obwodnicą Zambrowa jest białostocki oddział GDDKiA.

Obecnie odcinek od Wyszkowa do Ostrowi Mazowieckiej jest najbardziej zniszczonym i zaniedbanym odcinkiem na drodze krajowej nr 8. Trasa pomiędzy Wyszkowem, a Ostrowią Mazowiecką przecina obszar Natura 2000 Puszcza Biała. Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie przepływu ruchu wobec prognozowanego wzrostu natężenia, zmierzającego w krótkim czasie do wyczerpania przepustowości drogi. Planowana przebudowa wiązać się będzie z ograniczeniem dostępności drogi dla ruchu lokalnego. Docelowo włączenia do drogi ekspresowej możliwe będą wyłącznie w projektowanych węzłach. Ponieważ droga obsługuje również ruch lokalny na kierunku Wyszków – Ostrów Mazowiecka, a brak jest połączeń alternatywnych, dla zapewnienia możliwości komunikacji, lokalne drogi zostaną przebudowane w sposób umożliwiający ich włączenie w węzłach. Sieć dróg lokalnych zostanie uzupełniona drogami serwisowymi wytrasowanymi zasadniczo wzdłuż drogi ekspresowej. Droga ekspresowa S8 ma mieć – na całej długości od Wyszkowa po Białystok – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każda stronę. Na odcinkach mazowieckich o łącznej długości 38,5 km przewidziano budowę 7 węzłów drogowych, rozbudowę istniejących dróg w zakresie inwestycji, budowę dróg dojazdowych, punktów kontroli pojazdów, ekranów akustycznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

Mazowieckim fragmentem S8 powinniśmy pojechać w drugiej połowie 2018 roku.