Wiosną ruszyły prace przy budowie drogi S8 na odcinku granica województwa podlaskiego – obwodnica Zambrowa. Drogowcy podpisali umowę z wykonawcą, którym jest konsorcjum firm: Rubau Polska Sp. z o.o.. oraz Construcciones Rubau S.A. z Hiszpanii pn. „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do Obwodnicy Zambrowa, od km 561-043,28 do km 575+955,00”. Kontrakt ten stara się o współfinansowanie przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Miło nam poinformować, iż Mazowiecki Klaster Budowlany „RAZEM” wykonuje prace w projekcie tej budowy jako podwykonawca.

Rozbudowywana droga krajowa nr 8 o przebiegu: Kudowa Zdrój (granica państwa) – Kłodzko – Wrocław – Piotrków Trybunalski – Warszawa – Białystok – Suwałki – Budzisko (granica państwa) należy do podstawowej sieci dróg w kraju. Zaliczona jest do międzynarodowej sieci dróg pod nr E67 i jest położona w Korytarzu nr I transeuropejskiej sieci komunikacyjnej. Inwestycja polega na całkowitej przebudowie istniejącej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej wraz z budową węzła drogowego i  Miejsca Obsługi Podróżnych. Budowa drogi ekspresowej S8 jest jedną z najważniejszych inwestycji dla sieci drogowej Polski. W ostatnim czasie cieszył fakt, że pod koła kierowców trafiły nowe kilometry S8 na trasie Wrocław – Warszawa. Po wielu latach oczekiwań rozmachu nabierają wreszcie prace dla  odcinków na Podlasiu.

Na północy kraju kierowcy korzystają jedynie z pojedynczych odcinków S8 jak: Jeżewo – Białystok (oddany we wrześniu 2012), obwodnica Zambrowa i Wiśniewa (w użytkowaniu od października 2012).

Kontrakt na roboty na odcinku S8 od granicy woj. podlaskiego do obwodnicy Zambrowa opiewa na 454,9 mln zł. Odcinek ten ma dokładnie 14,91 km. i został zaprojektowany jako dwujezdniowa droga ekspresowa z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu. Obiekty inżynierskie (m.in. : 1 most, 7 wiaduktów) mają być wykonane od razu dla przekroju trzypasmowego. Przewiduje się budowę jednego węzła  – „Szumowo”.

Inwestycja ma się zakończyć w lecie 2017 roku.