W gronie przedstawicieli firm należących do Klastra „RAZEM”  odbyło się spotkanie na którym omówiono dotychczasowe działania w ramach Klastra (budowa obwodnicy S-8), a także planowane wydarzenia w jakich chcielibyśmy wziąć udział, promując wspólną ofertę. Nowe podmioty zaprezentowały na forum swoją ofertę- wzmacniając tym samym  potencjał całego Klastra.

Sprawy Klastra przede wszystkim rozwój, czego efektem było zaprezentowanie możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje oraz działania miękkie w najbliższym czasie, co cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem. W trakcie spotkania poruszono również temat współpracy biznesu z sektorem naukowym.

Dziękujemy za udział w spotkaniu.

Chęć wspólnego osiągania celów, współpraca i jedność w działaniu na rzecz spraw dla nas ważnych sprawia, iż łączymy siły by pokonać pojawiające się przeszkody. Integracja i poczucie odpowiedzialności za wspólne działania czyni nasz Klaster wyjątkowym!

O terminie kolejnego poinformujemy drogą e-mail’ową.