11 stycznia 2016 r. Klaster „RAZEM” spotkał się kolejny raz w gronie swoich Członków. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji „Wspólna Przedsiebiorczość”, gdzie podsumowywano wydarzenia dotyczące Klastra RAZEM oraz jego członków w roku 2015 oraz omawiano strategię rozwoju Klastra i bieżące pomysły działalności na rok 2016. Grupa Członków Klastra debatowała nad możliwościami jakie daje wspólnota zwana Klastrem oraz pracami jakie obecnie są realizowane tj. (obecnie trwająca budowa obwodnicy S8 na Podlasiu, a w niedalekiej przyszłości budowa kolejnego odcinka tejże obwodnicy na odcinku Ostrów Mazowiecka – Wyszków))

Spotkanie Klastra uświadomiło zebranym jak wspólnie można poprawić kondycje branży budowlanej. Z każdym spotkaniem Członkowie Klastra „RAZEM” dochodzą do wniosku, że wspólna inicjatywa daje więcej możliwości, niż pojedyncza działalność.