W dniach 4-5 listopada 2014 r. przedstawiciele Fundacji „Wspólna Przedsiębiorczość” uczestniczyli w V Forum Rozwoju Mazowsza w charakterze wystawców i beneficjentów funduszy unijnych przedstawiając projekt rozwojowy pn. „Stworzenie klastra budowlanego na Mazowszu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I, działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”. Tegoroczna edycja forum odbyła się pod hasłem „Grow Up Start Up”. Konferencję na Stadionie Narodowym  zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych, natomiast patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
W konferencji wzięło udział osiemdziesięciu wystawców, którzy zaprezentowali swoje inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Były to dwa dni intensywnych i bardzo ciekawych dyskusji, które stanowiły bezcenne źródło wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy beneficjentami programów europejskich RPO WM i PO KL, instytucjami naukowymi oraz badawczymi. Podczas licznych debat oraz wystąpień zebrane zostały najważniejsze doświadczenia i rekomendacje z wdrażania środków europejskich okresu 2007-2013. Przedstawione zostały także kierunki wsparcia rozwoju województwa mazowieckiego w kolejnych latach programowania 2014-2020. Można było również skorzystać z bezpłatnych szkoleń, porad i konsultacji oferowanych przez osoby dysponujące praktyczną wiedzą w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z Unii Europejskiej.

Zainteresowanie działalnością Fundacji „Wspólna Przedsiębiorczość”, będącej koordynatorem nowopowstałego Mazowieckiego Klastra Budowlanego „RAZEM”, było ogromne. Nawiązaliśmy nowe kontakty biznesowe z wieloma przedsiębiorcami i instytucjami naukowymi, które mamy nadzieję, zakończą się efektywną współpracą.