Jak co roku, serdecznie zapraszamy Klastrowiczów do ubiegania się o dofinansowanie na szkolenia pracowników i pracodawców ze środków KFS z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej.

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

  1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Nasi pracownicy pomogą Państwu wypełnić i złożyć wniosek.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.