Działasz w sektorze budowlanym? Masz pomysł na innowacyjny duży projekt? A może szukasz możliwości współpracy? Przedstaw nam swoją firmę podczas I Spotkania Integracyjnego Klastra „RAZEM”, które odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. Spotkanie ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane popularyzacją osiągnięć technologicznych, organizacyjnych oraz innowacyjnych związanych z sektorem budowlanym.

Klaster zaczął swoją działalność 29 grudnia 2014 r. jako koordynator Fundacji „Wspólna Przedsiębiorczość” i jest platformą wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze transferu technologicznego i innowacyjnego. Klaster działa na rzecz zwiększania świadomości innowacyjnej MSP, będzie wspierał i rozwijał sieć współpracy sektora B + R z gospodarką. Klaster jako jeden z ważniejszych elementów swego działania upatruje w adaptacji innowacyjnych i  inteligentnych rozwiązań z Polski czy z zagranicy na terenie województwa Mazowieckiego. Ponadto ideą Klastra jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy firmami, instytucjami otoczenia biznesowego, ośrodkami badawczymi, uczelniami i szkołami, umożliwiającej efektywne wykorzystanie potencjału uczestników Klastra „RAZEM”.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmujemy pod adresem:

wspolnaprzedsiebiorczosc@gmail.com