Fundacja „Wspólna Przedsiębiorczość” zaprasza Członków Klastra na zebranie, które odbędzie się 9 stycznia 2017 o godz. 10:00 w Sali wykładowej budynku Fundacji przy ulicy Warszawskiej 83 w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas spotkania chcielibyśmy wyciągnąć konstruktywne wnioski działań w roku 2016 oraz omówić cele strategiczne dla naszych wspólnych najbliższych działań na rok 2017, a także przybliżyć Państwu dalszą perspektywę funkcjonowania Klastra.

A nowych przedsiębiorców, zachęcamy do wstąpienia w poczet Członków Klastra „RAZEM”, a co za tym idzie zyskanie wielu korzyści takich jak:

  1. Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży;
  2. Możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi;
  3.  Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług;
  4. Wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej;
  5. Efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych, kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra;
  6. Prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników;
  7. Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich.