30.03.2016 r. odbędzie się spotkanie członków Mazowieckiego Klastra Budowlanego „RAZEM”. Zostanie podjęta dyskusja na temat bieżącej działalności Klastra oraz o możliwościach i perspektywach wzajemnej współpracy Klastrowiczów, wykorzystania potencjału, ustalenia strategii i kierunków działania na najbliższe miesiące. Ponadto na spotkaniu zostaną omówione możliwości finansowania i rozwoju firm dzięki środkom unijnym z dotacji 2014-2020.