W związku z realizacją przez Beneficjenta Fundację „Wspólna Przedsiębiorczość” projektu pt. „Stworzenie Klastra Budowlanego” współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa w ramach RPO WM ogłaszamy zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013 zaproszenie do składania ofert na dostawę mebli do obiektu Klastra.

Pobierz plik