Ogłaszamy zaproszenie do składania ofert na 1, 2 i 3 etap inwestycji na przedmiot „roboty budowlane i adaptacyjne oraz zagospodarowanie terenu związane z budową budynku usługowo – administracyjnego fundacji „wspólna przedsiębiorczość” zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 22.05