Zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Zapraszamy do składania ofert na zakup sprzętu diagnostycznego – środki trwałe dla  fundacji „wspólna przedsiębiorczość” zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Dokument do pobrania