Zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego oraz urządzeń multimedialnych dla Fundacji „Wspólna przedsiębiorczość”.

Dokument do pobrania