Zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013. Zapraszamy do składania ofert  na przygotowanie strategii rozwoju Klastra Wspólna Przedsiębiorczość  dla  fundacji „wspólna przedsiębiorczość” zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Dokument do pobrania