Zapraszamy do składania ofert  na przygotowanie materiałów promocyjnych oraz zakup usług związanych z promocją Klastra Wspólna Przedsiębiorczość  dla  Fundacji „Wspólna Przedsiębiorczość” zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013.

Dokument do pobrania